GÖRSEL SANATLAR

images/resimler/321_7353.jpg - GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR

İnsanın sahip olduğu 7 zeka türünden birisidir görsel zeka. Kişi bakmakla yetinmemeli, aynı zamanda görmelidir de. Görme işlevinin gelişimini sağlamak, kişinin birşeyler üretmeye başlayabilmesi için kuşkusuz ki sanatsal faaliyetler son derece önemlidir. Kişiler sanatsal bakış açılarının gelişmesiyle toplumsallaşabilirler. Bir diğer konu da görsel sanatlar dersinin diğer dersler üzerindeki etkisidir. Görme biçimi gelişen öğrencinin diğer derslerdeki algısal farkındalığı artacaktır. Sanatı gelişmeyen bir toplumun bilim, ilim ve fende ilerlemesi söz konusu değildir.