FEN LABORATUVARIMIZ

Kimya laboratuvarımızda öğrencilerimiz bu labaratuvarlar için geliştirilen özel kimya deney setlerini kullanarak yaptıkları deneylerle çeşitli tepkimeleri, analiz ve sentez örnekleri, kimyasal yöntem ve teknikleri, karışımları oluşturma ve ayrıştırma yöntemlerini, elektrolizi, doğada gerçekleşen bir çok kimyasal olayın nedeni, atom altı parçacıkların varlığını, kimyasal türler ve belirlenmesini, gazların ve diğer halde bulunan maddelerin çeşitli şartlardaki davranışlarını,kimyasal reaksiyon hızını etkileyen faktörleri ve organik bileşikleri inceleme gibi pek çok konuda deneyim kazanırlar.

Fizik Laboratuvarında ise öğrencilerimiz, mekanik, elektrik ve manyetizma konuları ile ilgili deneyler yaparak, günümüz teknolojisinde fiziğin ne kadar önemli bir yer aldığını görürler. Mekanik deneyleriyle kazandıkları el becerilerini gündelik hayata uygularlar. Öğrenci gruplarına verilen deney kitlerindeki deneyler, deney setinin kurulması, deneyin yapılışı ve deneyle ilgili sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili yönergeler bilgisayarda bulunan özel bir program sayesinde verilerek öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme gerçekleştirilir. Fizik deney setlerimiz ve bilim merkemizde uygulamalı olarak bilgilerini geliştirerek sebep sonuç ilişkisi içerisinde kalıcı olarak öğrenebilmekedirle