PROJE ODAKLI

Lise çağı, çocuklarımızın kendilerini bulduğu, kim olduklarını keşfettikleri, neler istediklerini görmeye başladıkları ve yapabileceklerinin sınırlarını farketmeye başladıkları dönemdir. Bu yaşlarda çocuklarımız malesef ki sadece belli sınavlar hedef gösterilerek, hayatlarında ulaşabilecekleri başarının bu sınavlarda aldıkları neticelere göre şekilleneceğine inandırılarak heba ediliyor. Kişinin melekelerinin en bariz şekilde geliştiği bu yıllar, hayatları boyunca asıl fayda sağlayacak dersler ve eğitimler atlanarak geçiştiriliyor.

Okulumuzda her öğrencimizin her yarıyıl dönemi içerisinde en azından bir projede yer almaları sağlanacak ve bu projeler kapsamında okulumuzda bulunan tüm laboratuvarlar ve atölyeler öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Bu kapsamda okulumuzu tam bir proje okulu haline getirerek, öğrencilerimizin yaşam boyu kullanacakları bilgileri bu projeler kapsamında tecrübe etmelerini hedeflemekteyiz. Projeleri gruplar halinde tasarlarken, geliştirirken ve hayata geçirirken takım çalışmasını ve arkadaşlığı öğrenmelerini hep birlikte izleyeceğiz.