DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ...

 • Eğitime yapılan yatırım kutsaldır ilkesi
 • Parlayan ülke endüstirimize katkı sağlayacak nitelikli eğitimle donatılmış insan gücü hedefi
 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesi 
 • Eğitim kadrolarımızın ekip çalışması ve dinamik katılımı ile tüm süreçlerin geliştirilerek iyileştirilmesi bilinci
 • Öğrenci ve öğretmenlerimizin çağı yakalama hedefli tüm beklentilerini en üst seviyede karşılanması için gerekli altyapının temini.
 • Kadrolarımızın kararlılık ve etkinliklerinin güven temeli üzerine inşasının en üst seviyede tutulması gerekliliği  inancı.
 • Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle berabre tüm ailemizin öğrenme ve yeni becerileri geliştirme fırsatı sunulması hedefi.

ÖĞRENCİ PROFİLİMİZ

 • Öz denetim sahibi
 • İlkeli ve dürüst
 • Yaratıcı
 • Kendine güvenen ve girişimci
 • Bilgiye ulaşmaya istekli
 • Sorgulayan ve analitik düşünebilen
 • Gelişime ve değişime açık
 • Eleştiriye açık
 • Hoşgörülü ve duyarlı
 • İletişim becerisi olan
 • Empatiye yatkın
 • Sorumluluklarını bilen
 • Takım çalışmasına yatkın

 

ÖĞRETMEN PROFİLİMİZ

 • Yaşamının ve sınıfının lideri
 • İlkeli ve dürüst
 • Mesleki yeterliliğe sahip
 • Hoşgörülü ve duyarlı
 • Gerçekçi
 • Öngörü sahibi
 • Hedefleri olan
 • Mesleki ve kişisel gelişime yatkın
 • Bilgiyi üreten ve işleyen
 • Kalite odaklı
 • Eğitimde faydacılığı esas alan
 • Öz eleştiri yapabilen
 • Objektif, iletişime açık ve empati kurabilen